ثبت شکایات و انتقادات

چنانچه از نحوه ارائه خدمات، نقض قوانین، عدم انجام صحیح وظایف، اطاله در رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی دارید و یا به عنوان یک مشتری از مورد و یا مواردی نارضایتی دارید می‌توانید شکایت و یا انتقادات خود را ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

در زمان طرح اعلام و یا شکایت به عملکرد هر یک از واحدها لطفا به این نکات توجه فرمایید:

- شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده شاکی خواهد بود.

- لطفا شکایت و یا انتقاد خود را بطور مشروح و با ذکر جزییات بیان نمایید.

- لطفا شماره تماس خود را برای بررسی‌های بعدی حتما وارد نمایید.

برای ثبت شکایات و یا انتقادات خود اینجا کلیک کنید


هیچ محصولی وجود ندارد

To be determined ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت